Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Statutter for Utdannings- og utviklingsstipend i Knipleforeningen i Norge.

 

Bakgrunn

Knipleforeningen i Norge ønsker å stimulere medlemmene til å utvikle sine ferdigheter i knipling og framskaffe mer kunnskap om knipling. Derfor har foreningen etablert et stipend der medlemmene kan søke om tilskudd til kurs, annen form for opplæring eller utvikling. Den kunnskap stipendiaten(e) erverver skal komme lagets medlemmer til gode som foredrag, artikkel i medlemsbladet eller kurs for medlemmene, i løpet av maks 2 år fra tildelingen. Referat skrives til styret.

 

Hvem kan søke stipend?

Alle medlemmer av Knipleforeningen i Norge som har vært i foreningen i minst 2 år og er à jour med sin kontingent. Søkere som har fått tildelt stipend ett år kan ikke søke på nytt før det har gått 2 år fra siste tildeling.

 

Tildeling

Innstilling om tildelingen foretas av en stipendkomité på 3 medlemmer. Styret godkjenner komiteens forslag og tildeler stipendet. Komiteen velges på årsmøtet, etter forslag fra valgkomiteen. Medlemmene kan sitte i komiteen inntil 5 år og velger selv når de vil gå av innen denne tiden. Stipendkomiteen kan ikke ha medlemmer fra styret.

 

Stipendets størrelse og bruk

Stipendet er på inntil kr 5.000,- to ganger per år. Stipendet kan i sin helhet gis til 1 person eller en gruppe. Stipendet kan brukes til dekning av kursavgifter, oppholds- og reiseutgifter. Stipendets størrelse kan justeres på årsmøtet. 

Søknad og søknadsfrist

Styret utlyser stipendet hvert år i Knipleposten og på foreningens nettside. Søknadsfrist er 1. desember for tildeling i første halvår og 1. juni for tildeling i 2. halvår.

Søknaden skal beskrive hva stipendet ønskes brukt til med kostnadsoverslag og hvilket resultat man forventer å oppnå. Stipendet må være brukt opp i løpet av tildelingsåret.

Søknaden sendes til stipendkomiteen, søkerens navn skal ikke stå på søknaden, men heftes til søknaden i en lukket konvolutt.

Stipendkomiteen består av:

Bjørg Fuskeland, Vinkelvn. 2, 1482 Nittedal. 41 10 62 46  bjorg@fuskeland.no

Ingrid Lome-Hagman, Jerpeleina 44, 1415 Oppegård.  66 99 18 38   l-hagman@online.no

Siri Rokne, Pb. 84, 5701 Voss.  95 27 05 22   sirirokne@gmail.com

© 2024 Knipleforeningen i Norge