Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Knipleforeningens reiseutjevningsfond:

Vi ønsker at alle skal ha en noenlunde lik mulighet til å komme til kurs og årsmøter.  Reiseutjevningsfondet er opprettet for å forhindre at medlemmer med ekstra lang reisevei skal være forhindret fra å delta pga store reiseutgifter.

Har du samlede reiseutgifter (tur/retur) for å komme deg på kurs som overstiger kr 1.300,- kan du søke Reiseutjevningsfondet om å få dekket det overskytende. Søknaden må inneholde en oversikt over beregnet reisekostnad (tog, buss, fly). Der det er mulig skal kvitteringer fremlegges ved søketidspunktet (forhåndskjøpte billetter).

Kilometergodtgjørelse dekkes med kr 1,50 frem til nærmeste sted det går ekspressbuss/tog eller liknende fra. Reise dekkes fra nærmeste sted innenfor Norges grense (utenlands reisekostnader dekkes ikke).

Det forutsettes at billigste reisemåte benyttes (F eks minipris på tog. Utgifter til sovekupé dekkes ikke).

Ved urimelig lang reisetid (overstiger 8 timer med offentlig transportmiddel, for eksempel tog eller ekspressbuss), aksepteres billigste flyreise som rimelig reisemåte, (det forutsettes tidlig bestilling av billetter).

Når egen bil er eneste praktiske mulighet til/fra fly eller tog, kan parkering på langtids-P-plass dekkes.

Vi er klar over at Norge er et upraktisk land å reise i, så vi ber søkere om å finne enkleste og rimeligste reisemåte, og begrunne valget dersom den valgte reisemåten ikke passer inn under beskrivelsen over. 

Reiseutjevningsfondet er på kr 5.000,- pr år. Dersom summen av søknadsbeløpene overstiger avsatt beløp, vil refusjonen reduseres med samme prosentsats for alle søknadene slik at det utbetalte beløpet holdes innenfor budsjett.

Søknad sendes til stipendkomiteen, se Utdannings- og utviklingsstipend.

Alle søknader vil bli behandlet konfidensielt.

 

Digitalis Designsreisestipend

Stipend for utdanning/videreutdanning innen knipling for formidlere av knipling.

Stipendet kan gis til yrkesmessige kniplere, dvs. aktive kniplelærere, tekstilkunstnere eller andre som benytter knipling i sin næring, samt studenter som vil ha knipling som en del av sin fremtidige yrkesutøvelse.  Stipendet er et reisestipend; det kan søkes støtte til reise og opphold, samt avgifter til skole/kurs. Stipendets størrelse vil variere, og tildeling/utbetaling hvert år er ikke garantert.  Søknadsfrist er 2 ganger per år: 30. juni og 31. desember. Søknaden vedlegges en kort presentasjon/CV, kostnadsoverslag, kort beskrivelse av utdanningen, samt mål med utdanning.  Ved en eventuell tildeling skal regnskap og kurs-oppsummering fremlegges etter avsluttet utdanning. 

Søknad kan sendes til: Digitaliskurs@gmail.com, eller pr post til: Digitalis Design v/ Elisabeth Bjørklund Bøhler, Frydenbergveien 55, 1415 Oppegård.

© 2024 Knipleforeningen i Norge