Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Presentasjon av kurs/kniplecafé våren 2017:

Sted: Arbeiderbevegelses folkehøgskole Ringsaker, Stertivegen 26, 2390 Moelv

Dato: 9.- 11. juni 2017 (innsjekk fra torsdag 8. juni).

Kurs 1: Metallkniplingskurs: Lærere: Iljen Honstad og Ernst Olav Ziesler    

Iljen Honstad begynte å kniple i 2002, på Porsgrunn Museum. Hun fant fort ut at knipleteknikken var noe hun ville fortsette med, og tok kniplelærerutdanning i Horsens i Danmark med eksamen i 2005. Siden den gang har hun holdt kniplekurs hver termin, vår og høst, i regi av Skien Kommune og Grenland Husflidslag. Etter noen år med linknipling, ønsket hun å lære metallknipling, og kontaktet Ernst Olav Ziesler som har vært en god læremester i denne spesielle teknikken.

Ernst Olav Ziesler har arbeidet med metallknipling siden 1994, og startet tidlig med rekonstruksjon av metallkniplinger, blant annet fra folkedrakter. Det har blitt over 1200 rekonstruerte mønstre. Ernst Olav Ziesler har undervist i metallknipling siden 1995/1996. Han har deltatt i kollektivutstillinger i inn- og utland, bl a i Royal Museum of Scotland. Sammen med utstillingene holder han som regel foredrag om norske folkedrakter og metallkniplinger. Han har holdt flere foredrag om metallknipling og drakt spesielt for museumsfolk i utlandet, f eks i Italia. Ernst Olav Ziesler har mottatt Statens reisestipend for kunstnere. For tiden er han engasjert i et prosjekt ved Maihaugen om bevaring av kunnskapen innenfor metallknipling.

Kursinnhold: Metallkniplinger finnes på mange norske bunader, og det er stor etterspørsel etter folk som kan kniple metallkniplinger til bunader Nybegynnere innen metalknipling skal lære å behandle metalltråd i knipling. De som er litt øvet vil arbeide med mønstre tilpasset eget nivå.

Lærer har med metalltråd samt kniplepinner for metalltråd. Kjøp av pinner og metalltråd medfører at høyere materialkostnadene enn på andre kurs; vi anslår ca 800 kr for elever som ikke har eget metallkniplings-utstyr fra før. Elever som har metalltråd og pinner, vil -i forbindelse med at lærer kontakter elevene før kurset - få et prisoverslag for forventet forbruk av metalltråd og mønstre. Det er viktig for lærerne å få oversikt over påmeldte så tidlig som mulig ettersom tråden produseres i utlandet og må bestilles tidlig nok til at den kan leveres innen kursstart.

Krav til forkunnskaper: Deltakere skal være sikre i grunnslagene innen knipling og ha erfaring med å lese arbeidstegninger. Det anbefales å ha kniplet i 2-3 år.

Maks antall deltakere: 12

Dette er et kurs som vi forventer at blir fulltegnet: Plass ved kurset tildeles i den rekkefølgen vi mottar påmeldingene; dvs først påmeldt får først plass. Ved fulltegnet kurs opprettes det venteliste som sist.

Kurs 2: Svenske mønstre med spesielle løsninger: Lærer Margery Sitkin

Margery Ann Sitkin, f. 1944. Margery har sin utdanning i Fine Arts fra USA og Statens sløyd-og tegnelærerskole, Notodden. Cand. mag., Universitetet i Oslo med Folkelivsgransking og Pedagogikk i fagkretsen. Svenska Spetsars kurs, Vadstena, også med mønsterkomposisjon, og montering av ferdig kniplede arbeider på Sätergläntan, og kurs i Skånsk og i Dalknyppling. Margery har vært kurslærer siden 1980, for fylkeshusflidslag, lokallag o.a., og mange hyggelige kurs for Norges Husflidslag på Holmen gård.  Hun forsøker å understreke viktigheten av kvalitet og passende montering av ferdige arbeider. Når hun knipler selv trives hun med oppgaver som utfordrer. Margery bor i Oslo og synes at hun har rikelig tid til sin knipling og veving, venner, konserter og sin hage.  

Kursets innhold: Kurset har fokus på mønstre med spesielle løsninger og på å lese svenske arbeidstegninger. Før kurset avtales det hvilke mønstre eleven skal arbeide med. Mønstrene kan ses på Föreningen Svenska Spetsars nettside: svenskaspetsar.se Velg: Produkter/ Sök varor/ skriv inn mønsternummer eller –navn. Tips: firkanter kan benyttes til høstens monteringskurs.

For dem som ikke er vant med å lese Svenska Spetsars arbeidstegninger, begynner vi med:

Nr 462  Bågarna (60/2 10 par)

Nr 277 Tusensköna 60/2 22 par, 18/5 1 par (lengde)

Nr 277 Tusensköna 6)/2 22 par, 18/5 1 par (hjørne)

For dem som har kniplet en stund og brukt Svenska Spetsars mønstre og de andre som har prøvd seg på Bågarna og Tusensköna:

Nr 212 a (dobbel) eller b (enkel) Kottarna (50/3 24 eller 15 par)

Nr 130 N Arm i Arm (160 11 par)  og/eller 

Nr  299  Lyktan (50/2 11 par)

Nr 414  36 Godståget (60/2 27 par, 18/3 1 par).

Noen mønstre som har spesielle løsninger ('knep') som vi kan også ta med:

Nr 441  Johannesörnen, bokmerke (50/2, 31 par)

Nr 519 B  Knölsvan (80/2, 34 par), enkel figur eller lengde med 3 svaner

Nr 124 Uggleögon, lommetørkle blonde (200/2 14 par, LC 25 3 stk pinner)

Nr 406 längd + hörn Smultronstrå (70/2 10 par, 18/3 1 par)

Nr 478 a Solhjul (50/3 27 par)

Nr 521 B Förgätmigej, blonde innlegg (50/2 39 par).

Ideen er at de som ikke er vant med å lese FSS’ arbeidstegninger lager små prøver av Bågarna og Tusensköna først.  Alle gjør Godståget.  Deretter gjør alle Kottarna og Arm i Arm alternativt Lyktan for å få øvelse i å lese uvanlige arbeidstegninger og få disse kniplingene så pene som mulig.   De siste 6 mønstre kan begynnes på hvis kursdeltakere ønsker å forsøke seg på dem.

Forkunnskaper: Eleven bør være sikker i grunnteknikkene i knipling. Det anbefales å ha kniplet minst 2-3 år.

Maks antall deltakere: 10

Kurs 3: Dobbelkurs: (1) Nybegynnerkurs (2) Smykkedesign: Lærer Linda Lillenes           

Linda Lillenes har kniplet siden siste del av 1990-tallet. Sine første kniplekurs gikk hun på Trysil og på Flisa. Fra 2005 har hun hvert år deltatt på Föreningen Svenska Spetsar sine sommerkurs. Hun har vært aktiv lærer i flere år i hjemtraktene rundt Kongsvinger.

Linda arrangerte sommeren 2016 drop-in knipleleir på Galleri Brym og Abo på Eda (svenskegrensen), og vil arrangere ny drop-in knipleleir sommeren 2017.

(1) Kursinnhold nybegynnerkurs: Nybegynnere lærer grunnslagene i knipleteknikken.

Det legges vekt på å lære å lese arbeidstegninger og bli mest mulig selvhjulpen. De litt mer øvete får oppgaver tilpasset eget nivå.

Kurset passer for: Helt nybegynnere og deg som har kniplet litt.

(2) Kursinnhold Smykkededsign: Linda Lillenes har i lengre tid arbeidet med å tegne og kniple egne mønstre, og ønsker å videreformidle disse erfaringene; at elevene skal prøve seg på å ta steget bort fra ferdigkjøpte mønstre. Elevene får hjelp til å designe og kniple egne smykker.

Kurset passer for: Deg som er sikker i grunnteknikkene i knipling.

Maks antall deltakere: 10 (totalt for kursene samlet)

Kniplekafé:           

Her kan man enten sitte med eget arbeide, eller man kan gå løs på vår «hemmelige oppgave».

Det vil bli laget en hemmelig oppgave med et felles tema. Det vil lages mønster/oppgaver i tre ulike vanskelighetsgrader som cafédeltakerne kan velge i mellom.

Det vil ikke være lærer på kniplekaféen, - men det er definitivt lov (og varmt anbefalt) å samarbeide og bli kjent med andre kniplere!

Dagpakkeprisen (se under) dekker lunch, frukt & kaffe/te i løpet av dagen, samt lokalleie.

© 2024 Knipleforeningen i Norge